دوشنبه، آبان ۲۰

اوباما:باید درباره تغییر رویکرد نسبت به ایران فکر کرد

باراک اوباما که یک اقتصاد متزلزل را از دولت جورج بوش به ارث برده هشدار داد که ملت آمریکا همیشه با این چالش مواجه است و متعهد شد که فورا ًبراى کمک به آمریکایى هایى که به دلیل از دست دادن شغل، پس انداز و خانه هایشان متضرر شده و لطمه خورده اند اقدام خواهد کرد اما اوبامایى که قول تغییر را به مردم آمریکا داده بود، نسبت به امیدها براى حصول راه حل فورى و سریع هشدار داد. به گزارش آسوشیتدپرس، باراک اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا، در اولین کنفرانس خبرى پس از پیروزى در انتخابات ریاست جمهورى آمریکا گفت: خروج ما از گودالى که در آن قرار گرفته ایم آسان نخواهد بود. اوباما تصریح کرد: اولویت درجه یک من متقاعد کردن کنگره براى تصویب یک طرح تحرک اقتصادى است که بر اساس آن مزایاى بیکاران افزایش خواهد یافت، به فقرا کمک غذایى ارسال خواهد شد، بودجه خدمات درمانى به ایالات فرستاده خواهد شد و دهها میلیارد دلار هزینه براى پروژه هاى کارهاى عمومى صورت خواهد گرفت. اوباما در اولین حضور خود در محافل خبرى پس از پیروزى در انتخابات، تلاش کرد که یک جو آرامش و اطمینان خاطر را در بین مردم به شدت نگران آمریکا حکمفرما کند. وى به سبک روساى جمهورى آ مریکا در کنفرانس خبرى حضور یافت به طورى که هشت پرچم آمریکا در کنار وى چیده شده بود و روى تریبون سخنرانى وى یک آرم ریاست جمهورى آمریکا در بالاى عبارت «دولت رئیس جمهور منتخب» قرار داشت. در پشت سر اوباما نیز مشاوران اقتصادى مورد اعتماد وى ایستاده بودند. اوباما که در اولین دیدار خود با خبرنگاران تقریبا ۲۰ دقیقه تاخیر داشت، تنها ۲۰ دقیقه صحبت کرد و هیچ سیاست جدیدى را اعلام نکرد و نام هیچ مقام جدیدى را در کابینه خود فاش نکرد. با توجه به این حقیقت که اوباما تا ۲۰ ژانویه (اواخر دى ماه) دولت را در دست نخواهد گرفت، وى به جورج بوش و تیم اقتصادى وى در زمینه تصمیم گیرى هاى عمده احترام گذاشت و گفت: آمریکا در حال حاضر تنها یک دولت و یک رئیس جمهور دارد. اوباما خاطرنشان کرد: مى خواهم بسیار مراقب باشم که ما در حال ارسال پیام هاى درست به جهان باشیم زیرا در مجموع من تا ۲۰ ژانویه رئیس جمهور آمریکا نخواهم بود. در حالى که اوباما خود را تا زمان حضور جورج بوش در دولت از مسائل کنار کشید، در عین حال گفت: مشاورانش نظارت دقیقى روى تلاش هاى دولت بوش براى باز کردن اعتبارات مسدود شده و برقرارى ثبات در بازارهاى مالى خواهند داشت. اوباما گفت: مى خواهد مطمئن شود که دولت بوش از مالیات دهندگان حمایت و به خانه داران کمک کند و بى جهت به مدیریت شرکتهاى مالى که از کمک دولت برخوردار هستند، امتیاز ندهد. اوباما پس از دیدار خصوصى به همراه جوزف بایدن، معاون خود با مشاوران اقتصادى به منظور مذاکره درباره راههاى با ثبات کردن اقتصاد این سخنان را بیان کرد. وى اظهار داشت: ما با بزرگترین چالش اقتصادى دوران زندگى خود مواجه هستیم و باید هر چه سریعتر آن را بر طرف کنیم. اوباما همچنین اظهار کرد: نامه محمود احمدى نژاد را بررسى کرده و به آن پاسخ خواهد داد، اما به چگونگى پاسخش به این نامه اشاره اى نکرد. وى افزود: فقط سه روز از این انتخابات گذشته است و قطعا چگونگى رویکرد ما به کشورى مانند ایران چیزى نیست که بتوان به سرعت و به سادگى انجام داد، فکر مى کنم باید درباره اش فکر کرد. اوباما همچنین ضمن تکرار برخى اتهامات آمریکا علیه ایران در خصوص تسلیحات هسته اى با تکرار آنچه در مبارزات انتخاباتى اش گفته بود مدعى شد: توسعه سلاح هسته اى در ایران غیرقابل پذیرش است و ما باید تلاش بین المللى را براى جلوگیرى از چنین اتفاقى افزایش دهیم

۱ نظر:

ناشناس گفت...

به نظرمن تلاش اوبامابرای منع سلاححهای هسته ای ایران هیچ تاثیری ندارد